Oznámenie č. 212/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o individuálne vývozné povolenie, globálne vývozné povolenie, povolenie na sprostredkovateľskú činnosť a medzinárodný dovozný certifikát pre tovar dvojakého použitia

Čiastka 94/2007
Platnosť od 01.05.2007 do31.03.2011
Účinnosť do 31.03.2011
Zrušený 39/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2007.