Oznámenie č. 202/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Afganskej islamskej republiky o darovaní vojenského materiálu

Čiastka 90/2007
Platnosť od 26.04.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. decembra 2006 v súlade s článkom 6 ods. 1.