Opatrenie č. 196/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2006

Čiastka 88/2007
Platnosť od 21.04.2007
Účinnosť od 30.04.2007

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.2007 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.04.2007