Vyhláška č. 120/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z.

Čiastka 66/2007
Platnosť od 22.03.2007
Účinnosť od 01.04.2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2007 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.03.2007