Zákon č. 117/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.

Čiastka 65/2007
Platnosť od 17.03.2007 do31.12.2012
Účinnosť od 01.04.2007 do31.12.2012
Zrušený 414/2012 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2007 - 31.12.2012

Pôvodný predpis

17.03.2007