Zákon č. 103/2007 Z. z.Zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite)

Čiastka 57/2007
Platnosť od 13.03.2007
Účinnosť od 01.04.2007