Zákon č. 102/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 57/2007
Platnosť od 13.03.2007
Účinnosť od 18.04.2016
Redakčná poznámka

okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.04.2016 343/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.04.2007 - 17.04.2016
13.03.2007 - 31.03.2007 Delená účinnosť

Pôvodný predpis

13.03.2007