Redakčné oznámenie č. r1/c87/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 197/2006 Z. z.

Čiastka 87/2006
Platnosť od 28.04.2006