Redakčné oznámenie č. r1/c259/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z. z.

Čiastka 259/2006
Platnosť od 29.12.2006

Pôvodný predpis

29.12.2006