Redakčné oznámenie č. r1/c229/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 505/2006 Z. z.

Čiastka 229/2006
Platnosť od 15.11.2006