Redakčné oznámenie č. r1/c198/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 267/2002 Z. z.

Čiastka 198/2006
Platnosť od 20.09.2006

Pôvodný predpis

20.09.2006