Redakčné oznámenie č. r1/c191/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z.

Čiastka 191/2006
Platnosť od 01.09.2006