Redakčné oznámenie č. r1/c181/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 359/2006 Z. z.

Čiastka 181/2006
Platnosť od 15.08.2006 do31.08.2007
Zrušený 355/2007 Z. z.