Redakčné oznámenie č. r1/c177/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 381/2006 Z. z.

Čiastka 177/2006
Platnosť od 26.07.2006