Redakčné oznámenie č. r1/c174/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z.

Čiastka 174/2006
Platnosť od 20.07.2006