Redakčné oznámenie č. r1/c173/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 207/2006 Z. z.

Čiastka 173/2006
Platnosť od 20.07.2006