Redakčné oznámenie č. r1/c169/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z. z.

Čiastka 169/2006
Platnosť od 14.07.2006