Redakčné oznámenie č. r1/c167/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z.

Čiastka 167/2006
Platnosť od 14.07.2006