Redakčné oznámenie č. r1/c166/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 300/2006 Z. z.

Čiastka 166/2006
Platnosť od 14.07.2006