Redakčné oznámenie č. r1/c164/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 289/2006 Z. z.

Čiastka 164/2006
Platnosť od 14.07.2006

Pôvodný predpis

14.07.2006