Zákon č. 96/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 37/2006
Platnosť od 21.02.2006 do31.03.2008
Účinnosť od 21.02.2006 do31.03.2008
Zrušený 68/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.02.2006 - 31.03.2008

Pôvodný predpis

21.02.2006