Zákon č. 93/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 37/2006
Platnosť od 21.02.2006
Účinnosť od 21.02.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.02.2006 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.02.2006