Ústavný zákon č. 92/2006 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 37/2006
Platnosť od 21.02.2006
Účinnosť od 01.04.2006

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2006 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.02.2006