Oznámenie č. 91/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci

Čiastka 36/2006
Platnosť od 17.02.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2006 na základe článku 8 ods. 2.