Vyhláška č. 87/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na klimatické podmienky vhodné na liečenie a o rozsahu a podmienkach ich monitorovania

Čiastka 34/2006
Platnosť od 16.02.2006
Účinnosť od 01.03.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2006 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

16.02.2006