Ústavný zákon č. 82/2006 Z. z.Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 32/2006
Platnosť od 14.02.2006
Účinnosť od 14.02.2006