Ústavný zákon č. 82/2006 Z. z.Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 32/2006
Platnosť od 14.02.2006
Účinnosť od 14.02.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.02.2006 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.02.2006