Nariadenie vlády č. 75/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel

(v znení č. 655/2006 Z. z.)

Čiastka 30/2006
Platnosť od 11.02.2006
Účinnosť od 01.01.2007 do30.04.2018
Zrušený 126/2018 Z. z.