Nariadenie vlády č. 75/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel

(v znení č. 655/2006 Z. z.)

Čiastka 30/2006
Platnosť od 11.02.2006
Účinnosť od 01.01.2007 do30.04.2018
Zrušený 126/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 - 30.04.2018 655/2006 Z. z.
15.02.2006 - 31.12.2006

Pôvodný predpis

11.02.2006