Nariadenie vlády č. 74/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách

Čiastka 30/2006
Platnosť od 11.02.2006
Účinnosť od 15.02.2006 do30.04.2018
Zrušený 126/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.2006 - 30.04.2018