Nariadenie vlády č. 72/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách

Čiastka 30/2006
Platnosť od 11.02.2006
Účinnosť od 15.02.2006 do30.04.2018
Zrušený 126/2018 Z. z.