Nariadenie vlády č. 694/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 266/2006
Platnosť od 30.12.2006 do30.09.2008
Účinnosť od 30.12.2006 do30.09.2008
Zrušený 373/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.2006 - 30.09.2008