Zákon č. 692/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 265/2006
Platnosť od 30.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007