Opatrenie č. 691/2006 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

Čiastka 264/2006
Platnosť od 30.12.2006 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2007 do31.12.2008
Zrušený 634/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

30.12.2006