Zákon č. 676/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov

Čiastka 259/2006
Platnosť od 29.12.2006 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2007 do31.12.2013
Zrušený 383/2013 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 - 31.12.2013

Pôvodný predpis

29.12.2006