Oznámenie č. 660/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 15/2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu

Čiastka 252/2006
Platnosť od 21.12.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2006.