Oznámenie č. 659/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní hlásenia o dostatočnej výške vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch

Čiastka 252/2006
Platnosť od 21.12.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2006.

Pôvodný predpis

21.12.2006