Nariadenie vlády č. 65/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo

Čiastka 29/2006
Platnosť od 11.02.2006
Účinnosť od 15.02.2006 do30.06.2019
Zrušený 185/2019 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.2006 - 30.06.2019