Zákon č. 644/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 8/2008 Z. z.(nepriamo), 186/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 249/2006
Platnosť od 19.12.2006
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

okrem ustanovení čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, ustanovenia čl. III bodu 2., ktoré nadobúda účinnosť 30. decembra 2006 a ustanovenia čl. II bodu 1., ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2008