Nariadenie vlády č. 64/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

(v znení č. 108/2011 Z. z., 287/2011 Z. z.)

Čiastka 29/2006
Platnosť od 11.02.2006
Účinnosť od 29.09.2011 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.