Oznámenie č. 636/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania

Čiastka 245/2006
Platnosť od 14.12.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. novembra 2006 v súlade s článkom 16.

Pôvodný predpis

14.12.2006