Oznámenie č. 631/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 207-2004/02491 z 15. novembra 2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Čiastka 242/2006
Platnosť od 12.12.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007.