Oznámenie č. 627/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu

Čiastka 241/2006
Platnosť od 09.12.2006 do30.01.2007
Zrušený 42/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2006.