Rozhodnutie č. 622/2006 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 239/2006
Platnosť od 09.12.2006