Vyhláška č. 618/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie

Čiastka 236/2006
Platnosť od 01.12.2006
Účinnosť od 01.12.2006

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2006 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.12.2006