Nariadenie vlády č. 603/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sumách vianočného príspevku v roku 2006

Čiastka 229/2006
Platnosť od 15.11.2006 do30.10.2007
Účinnosť od 15.11.2006 do30.10.2007
Zrušený 489/2007 Z. z.

OBSAH