Oznámenie č. 602/2006 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podmienkach a postupoch prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií

Čiastka 228/2006
Platnosť od 11.11.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Pôvodný predpis

11.11.2006