Oznámenie č. 600/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov o poskytovaní podporných služieb

Čiastka 228/2006
Platnosť od 11.11.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 25. novembra 2006 v súlade s článkom 10.