Vyhláška č. 593/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie

Čiastka 226/2006
Platnosť od 09.11.2006
Účinnosť od 15.11.2006