Zákon č. 587/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase

Čiastka 225/2006
Platnosť od 09.11.2006 do31.12.2010
Účinnosť od 01.12.2006 do31.12.2010
Zrušený 532/2010 Z. z.

OBSAH